Լոգասենյակի վերանորոգում

Լոգասենյակի վերանորոգում

Լողասենյակի վերանորոգումը պահանջում է յուրահատուկ մոտեցում: Հաճախ տարածքը ավելի փոքր է անհրաժեշտ չափից, և պենք է տեղավորել սանտեխնիկան և մյուս անհրաժեշտ պարագաները: Բացի այդ պետք է հաշվի առնել տարածքի մշտապես խոնավ լինելը:

Այս տեսակի վերանորոգումը ցանկալի է, որ կատարվի որակով և արագ: Վերանորոգման համար նյութերի ընտրությունից հետո առանձնահուկ կարևորություն է ներկայացնում աշխատանքները բարձրակարգ մասնագետներին վստահելը: Շուկայում կան բազմաթիվ առաջարկներ և ոչ բոլոր դեպքերում է պատվիրատուն գոհ մնում կատարված աշխատանքների արդյունքից:

Կատարում ենք նաև լոգասենյակի վերանորոգում:Աշխատանքները կատարվում են բարձր որակով և սեղմ ժամկետներում՝ ցանկացած ոճի, բարդության և ճաշակի: Յուրաքանչյուր պատվիրատուին ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում: Բարձր որակը և մատչելիությունը երաշխավորում ենք:

  • Ներքին և արտաքին հարդարում
  • Սվաղ, երեսասվաղ
  • Գիպսակարդոն
  • Սալիկապատում

Հաճախ վերանորոգումը սկսվում է հին վերանորոգման քանդումից, որից հետո կատարվում է կոյուղու խողավակների գրագետ տեղաբաշխում, ինչը թույլ է տալիս խնայել տարածքը: Հարևանների հետ ջրահեռացման հետ կապված խնդիրներց խուսափելու համար կատարվում է հիդրոիզոլացում: Պատերը մշակվում են հատուկ նյութերով միկրոբակտերիաների զարգացումից խուսափելու նպատակով:

Կատարում ենք հատակի, պատերի և առաստաղի մակերեսների հարթեցում: 

Գինը հաշվելուց հաշվի է առնվում կատարվելիք աշխատանքների բարդությունը, ինչպես նաև ընտրված նյութերի գինն ու քանակը: Հաճախորդը կարող է ինքնուրույն ընտրել նյութերը կամ վստահել նյութերի գնումն ու առաքումը մեզ: